Money.pl - Kliknij po wiecej
Fundusze papierów dłużnych
Najlepsze wyniki wg rocznej stopy zwrotu
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniDolar (USD) +13,44%
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Dolarowych Plus +12,61%
Skarbiec Obligacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +5,96%
Wspierane przez Money.pl